Podczas termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Szydłowie odsłonięte zostały fundamenty północnego domu zamkowego, na których stoi obecnie sala gimnastyczna. Tomasz Olszacki, który pełni nadzór archeologiczny przy tej inwestycji, już wcześniej przypuszczał, że kamienica północna powstała przed panowaniem Kazimierza Wielkiego. Badania w ramach nadzoru to potwierdziły! Piwnice pod salą gimnastyczną, znane do tej pory jako Piwnice Kazimierzowskie, zwać się odtąd winny Piwnice Łokietkowe.