Około 50 osób reprezentujących bractwa rycerskie z całego kraju przybyło do Szydłowa, aby wziąć udział w obradach Kapituły Generalnej Rycerstwa Polskiego. Zjazd odbył się w dniach 22-24 kwietnia 2022 r. Było to pierwsze takie wydarzenie na ziemi świętokrzyskiej. Do KRP należy Bractwo Rycerskie Zamku Szydłów.

Transkrypcja

Piotr Walczak: Zabębnij Waść!

(bębnienie)

Rycerz: Tu jest porządna wysokość, zmieści się nasz sztandar. Zmieści się, na pewno się zmieści.

Rycerz: Uwaga, uwaga… jednak trochę trzeba… ale potem można wyprostować…

Paweł Krakowiak: Tu była taka historia, że w pierwszej połowie XIX wieku te mury, to wszystko wystawiono na sprzedaż.

Arkadiusz Dzikowski: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Myślę, że część z nas jest tutaj pierwszy raz. W momencie kiedy chcieliśmy zrealizować to zaproszenie, czyli przyjechać tutaj, wiem, że ludzie szukali na Mapach Google i tak: Szydłowiec, Szydłów, Szydłowo. Najróżniejsze miejscowości wyskakiwały. Po jakimś czasie okazało się, że ta kapituła będzie chyba w pięciu albo sześciu różnych zamkach, ale w końcu trafiliśmy tutaj. Myślę, że nikt nie będzie tego żałował. No i dzięki temu, że zgromadzeni są tutaj ludzie naprawdę z całego kraju, co prawda tylko delegaci, ale dzisiaj zrobione zdjęcia, nakręcone filmy itd. na pewno szeroko się rozejdą po świecie. Myślę, że Szydłów stanie się jeszcze bardziej znany i ściągnie coraz większą rzeszę turystów.

Grzegorz Drężek: Otagowaliśmy zdjęcia już wczoraj… (śmiech)

AD: Dziękuję bardzo za zaproszenie.

(bębnienie)

(muzyka)

(bębnienie)

PW: Dzień dobry, oto nasza transkryptorka Kasia…

Kasia Krzemińska: Dzień dobry.

PW: …która robi transkrypcje z naszych filmów, Filmowe SzydLove. A to Piotr, cześć Piotr.

(bębnienie)

Piotr Pastusiak: Witajcie. Do obrad Kapituły Generalnej w Szydłowie zapraszam do wejścia na salę obrad. Proszę wybaczyć, okulary…

Rycerz: A mówiłem Ci nie oglądaj tyle filmów…

PP: Cholibka no…

Strażnik Reguły Andrzej Ciosański, zapraszam.

Strażnik Świętego Grala Adam Łaciuk, zapraszam.

Strażnik Złotej Księgi Bartosz Chańcza, zapraszam.

Zapraszam Hetmana Wielkiego Rycerstwa Polskiego Arkadiusza Dzikowskiego… Zapraszam.

Chórem: Chwała Hetmanowi, chwała, chwała, chwała!

PP: Zapraszam Hetmana Polnego Rycerstwa Polskiego Michała Lewartyna Wojtysiaka, Bractwo Rycerskie Ziemi Łęczyckiej

Chórem: Chwała Hetmanowi, chwała, chwała, chwała!

PP: Przeto winien Rycerz pamiętać kim jest i zważać na to co stan oznacza. Pomnieć, że komu więcej poruczono od tego więcej wymagać będą.

Andrzej Tuz: Jesteśmy w mieście otoczonym murami obronnymi. W miejscu, w którym bywali i które  budowali Wielcy Polscy Królowie: Władysław Łokietek, Kazimierz Wielki i Władysław Jagiełło. Mam nadzieję, że podczas pobytu w Szydłowie znajdziecie Państwo nieco czasu, aby zwiedzić nasze piękne miasto i jego zabytki. Dla Państwa jako osób kultywujących tradycje rycerstwa polskiego Szydłów z pewnością jest miejscem, w którym wyraźnie można poczuć ducha średniowiecznej historii. Niech ta aura towarzyszy Państwu podczas całego pobytu w naszym mieście. Życzę Państwu owocnych obrad.

AD: Dziękujemy.

Michał Wojtysiak: Wiwat Gospodarze!

Chórem: Wiwat, wiwat!

AD: Dziękuję bardzo. Poproszę teraz Marszałka Obrad o poprowadzenie dalszej części naszego zgromadzenia.

Transkrypcja: Kasia Krzemińska