Poza obwodem murów miejskich, w pobliżu reliktów Bramy Opatowskiej i bezpośrednio przy cmentarzu parafialnym, znajduje się trwała ruina szpitala i kościoła św. Ducha. Obiekt ten powstał w pierwszej połowie XVII wieku, w miejscu wcześniejszego budynku drewnianego. Przez lata służył społeczności Szydłowa jako przytułek dla chorych, ubogich i starców. To jeden z najciekawszych obiektów tego typu w naszym kraju, a prowadzone w nim kilka lat temu badania archeologiczne pod kierunkiem Tomasza Olszackiego, odsłoniły nowe fakty na temat przeszłości tego zabytku. Zresztą, on sam najlepiej o tym wszystkim opowie.