W tym odcinku opowiadamy o dwóch średniowiecznych wieżach, które stały kiedyś w miejscu Skarbczyka. Budowle te były na tyle zagadkowe, że przez lata snuto o nich różne teorie. Badania archeologiczne przeprowadzone w 2018 roku przez Tomasza Olszackiego zdają się ostatecznie rozwiązywać te zagadki. Zresztą, przeniesiemy się w czasie o cztery lata wstecz, bo tak się składa, że archeolog nakręcił wtedy film bezpośrednio w wykopie. Obejrzymy więc fundamenty dwóch wież, które, jak się okazuje, różnią się od siebie, a to prowadzi do określonych wniosków.