Dziś odcinek nieco inny niż pozostałe, bo realizowany poza Szydłowem – w Ćmielowie. Co ma Ćmielów do Szydłowa? Otóż w obu miejscowościach znajduje się zamek, historycznie związany z Krzysztofem Szydłowieckim – kanclerzem wielkim koronnym Królestwa Polskiego, który pełnił ten urząd w latach 1515–1532. Opowiemy o kanclerzu, a także o ćmielowskim zamku, jego analogiach architektonicznych do zamku szydłowskiego i trwających tu badaniach archeologicznych.