Ponownie zaglądamy w zamkową strefę międzymurza, gdzie prowadzone są badania archeologiczne. Tomasz Olszacki opowiada o kolejnych nawarstwieniach widocznych w wykopie i o tym, co najciekawsze, czyli kamiennych murach o średniowiecznej metryce. Największą niespodzianką jest odkrycie furty piwnicznej, w której istniały niegdyś drewniane schody. Okazało się także, że dom zamkowy w strefie międzymurza był dłuższy o około cztery metry, niż początkowo zakładał archeolog.