Fot. Piotr Walczak

Malowniczo położony na wzgórzu na południowy-zachód od centrum miasta i otoczony starym murem kościółek, jest jednym z najciekawszych zabytków Szydłowa.

Wzniesiony prawdopodobnie w XIV w. Mimo częściowej przebudowy zachował charakter gotycki. Posiada prostokątną nawę, prezbiterium krótsze i węższe, przy którym dobudowano później zakrystię. Również późniejszy jest przedsionek przy nawie od zachodniej strony. Na ścianach prezbiterium wyryte zostały w tynku daty i nazwiska – być może robotników zatrudnionych przy odbudowie zniszczonego w tym czasie pożarem kościoła: np.: Frater Matias 1565. Dach gontowy, okna ostrołukowe w ciosanych gotyckich oprawach.

W kościele znajdują się trzy portale: od południa do nawy – ciosowy, ostrołukowy, profilowany; od zachodu – kamienny, ostrołukowy, z profilowaną arkadą; z prezbiterium do zakrystii – ciosowy, ostrołukowy, z późniejszym stiukowym gzymsem.

Po pożarze kościoła w 1944 r. we wnętrzu odkryto pozostałości gotyckiej polichromii figuralnej z ok. 1370 roku. Spod ręki artysty epoki średniowiecza wyszły piękne w swej prostocie sceny z Nowego Testamentu, m.in. najlepiej zachowane „Siedem radości Maryi”, czy też sceny pasyjne. Interesująco prezentuje się pasmo scen przedstawiających siedem grzechów głównych. Każdy grzech symbolizowany jest przez zwierzę, na którym wjeżdżają do piekła grzesznicy. Malowidła w kościele są interpretowane jako tzw. biblia ubogich, która poprzez obrazy oddziaływała na niepiśmienny lud.

W 2017 r. pod posadzką świątyni odkryto krypty z pochówkami – prawdopodobnie średniowiecznymi. Badania archeologiczne w tym zakresie rzucą być może, nowe światło na historię tego najstarszego zabytku Szydłowa.

Zwiedzanie obiektu wymaga zakupienia biletu w jednym z trzech Punktów Informacji Turystycznej.

Więcej o kościele dowiesz się z filmów: