Dziś obchodzimy imieniny Barbary! Z tej wyjątkowej okazji pragniemy złożyć wszystkim Paniom o tym imieniu najserdeczniejsze życzenia! Dodatkowo chcielibyśmy podzielić się dzisiaj archiwalnym zdjęciem.

W Szydłowie znajduje się XVII-wieczna rzeźba Świętej Barbary, która dumnie stoi na kolumnie przy kościele św. Władysława. Czemu akurat św. Barbara? To patronka górników i kamieniarzy, a w Szydłowie przez wieki wydobywano wapień, służący do budowy wspaniałych obiektów, takich jak mury obronne czy zamek.

Wydobycie kamienia było niezwykle trudne i niebezpieczne, a skalni górnicy modlili się do swojej patronki o opiekę w trudnej pracy. W Szydłowie kamień wydobywano aż do lat 50. XX wieku, a jego pozostałości wciąż kształtują obecny krajobraz miasta.

Ślady dawnych kamieniołomów znajdziemy na każdym kroku. Najbardziej efektowna, skalna ściana znajduje się poniżej ulicy Kazimierza Wielkiego, od strony parku miejskiego.

Zdjęcie wykonane w 1936 roku przez Henryka Poddębskiego przedstawia fragment tej ściany, od strony kościółka Wszystkich Świętych. Widać na nim pryzmy wydobytego i poukładanego kamienia. Wapień pozyskiwali właściciele działek.

Piotr Walczak

Henryk Poddębski, Chaty na skałach w Szydłowie, 1937, współcześnie podkolorowane
Wersja współcześnie podkoloryzowana.