Fot. Sławek Rakowski

Szydłów położony jest w województwie świętokrzyskim około 40 km od Kielc. Samochodem ze stolicy regionu dojedziemy do miasteczka w około 50 minut. Na zespół staromiejski składają się:

 1. Średniowieczny układ urbanistyczny z zachowaną do czasów współczesnych siecią ulic;
 2. Kamienne mury obronne o długości ok. 700 metrów, wzniesione za czasów króla Kazimierza Wielkiego ;
 3. Brama Krakowska (XIV w.) będąca częścią systemu fortyfikacji miejskich;
 4. Jagielloński Pałac Królewski (XV w.) fundacji króla Władysława Jagiełły, będący jedyną na terenie dawnego Królestwa Polskiego, nieprzekształconą w wiekach późniejszych średniowieczną rezydencją królów Polskich, z zachowanymi reliktami pieców hypokaustycznych;
 5. Skarbczyk (XVI w.) w którym mieści się Muzeum Zamków Królewskich z postaciami królów, makietami zamków, multimediami;
 6. Brama Zamkowa (XVI w.) prowadząca z miasta na teren zamku;
 7. Kościół pw. Wszystkich Świętych (XIV w.) z niezwykłą polichromią tzw. „biblią ubogich”;
 8. Kościół pw. św. Władysława (XIV w.) fundacji Kazimierza Wielkiego z ołtarzem szkoły Wita Stwosza;
 9. Najstarsza w woj. świętokrzyskim synagoga (1564 r.) z licznymi zbiorami judaików;
 10. Ruiny szpitala i kościoła pw. Ducha Świętego (XVII w.);
 11. Relikty Bramy Opatowskiej (XIV w.) będącej częścią systemu fortyfikacji miejskich.

Miasteczko zewsząd otaczają sady śliwowe, przez co Szydłów określany jest jako „stolica polskiej śliwki”. W parku miejskim znajduje się około 100-metrowe odsłonięcie geologiczne wapieni powstałych około 11 mln lat temu. Szydłów był miastem w latach 1329-1869, a po tym okresie, przez 150 lat formalnie był wsią. W 2019 r. odzyskał prawa miejskie.

Zobacz więcej informacji na temat oferty turystycznej Szydłowa.

Poznaj zasady zwiedzania zespołu staromiejskiego.