Władysław Łokietek sprzedaje wójtostwo szydłowskie mieszczaninowi krakowskiemu Zammeloniemu za 100 grzywien. Dokument sprzedaży jest faktycznym potwierdzeniem uzyskanych wcześniej praw miejskich. Po pierwszej lokacji nie zachowały się jednak żadne zapisy. W 1329 roku mieszczanie zyskali szereg przywilejów, ale i obowiązki uiszczania należnych opłat oraz wysyłania wozu z czterema końmi i łuczników na wyprawy wojenne.

Szydłowskie kalendarium