Pierwsza wizyta króla Władysława Jagiełły w mieście Szydłowie. Do grodu nad Ciekącą przybył pół roku po objęciu polskiego tronu, co miało miejsce 4 marca 1386 r. Władca przybył do Szydłowa z Wiślicy. O tym, gdzie udał się dalej, kroniki milczą. Kolejna wzmianka o wizycie królewskiej pojawia się dopiero 13 sierpnia i dotyczy Olkusza. Jagiełło odwiedzał Szydłów 17 razy na przestrzeni całego swojego panowania.

Szydłowskie kalendarium