O godz. 4 rano rozpoczęła się ofensywa Armii Czerwonej I-go Frontu Ukraińskiego pod dowództwem marszałka Koniewa, która ruszyła spod wsi Mokre k. Szydłowa. Był to początek wielkiej ofensywy przeciwko hitlerowskim Niemcom, która zakończyła się po kilku miesiącach zdobyciem Berlina. Wydarzenie to upamiętnione było socrealistycznym pomnikiem na wschód od miejscowości Mokre. Decyzją Instytutu Pamięci Narodowej, pomnik został rozebrany 27 października 2022 r.

Szydłowskie kalendarium