W Warszawie zmarł profesor Marian Czapla, wybitny polski malarz. Urodzony 28 lipca 1946 r. w Gackach k. Szydłowa. Ukończył studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Uczeń Stefana Gierowskiego, Haliny Chrostowskiej, Józefa Pakulskiego, współzałożyciel grupy artystycznej Sympleks S4. Czas dzielił między Szydłowem, gdzie miał dom oraz pracownię a macierzystą uczelnią. Głównym tematem jego sztuki był człowiek, któremu w swoich pracach nadawał formy religijne. Jego prace prezentowane były na wielu wystawach w Polsce i na świecie. Honorowy Obywatel Gminy Szydłów.

Szydłowskie kalendarium