Bitwa z Tatarami, jak ją określił Jan Długosz, we wsi Chmielnik w pobliżu miasta Szydłowa (łac. Chmyelik villa prope Schidlow oppidum). Starcie miało miejsce o wschodzie słońca na tzw. Wesołym Polu. Wojska mongolskie pokonały siły polskie złożone z rycerstwa krakowskiego i sandomierskiego. W bitwie zginął wojewoda krakowski Włodzimierz. Była to jedna z większych bitew podczas I najazdu mongolskiego na Polskę.

Szydłowskie kalendarium