W Dzienniku Urzędowym Województwa Krakowskiego ogłoszono licytację na „ruderę starego zamku w mieście Szydłowie i mury tenże zamek otaczające”. Wartość materiału budowlanego oszacowano na 1857 zł i 5 gr. Uściślono, że „licytant winien będzie własnym kosztem takowe (mury) rozebrać i z gruntu zabrać”. Publiczna licytacja miała się odbyć 1 września 1822 r. w Urzędzie Burmistrza Miasta Szydłowa. Na szczęście nabywca się nie znalazł, a mury podziwiać można do dziś.

Szydłowskie kalendarium