Piętnastoletni król Władysław III Warneńczyk w Szydłowie. Dzień wcześniej przebywał w Nowym Mieście Korczynie, a 21 IX odnotowano wizytę Władysława w Wąchocku. W Szydłowie król ten był tylko raz. Pięć lat później młody władca zginął z rąk tureckich w bitwie pod Warną, a jego ciało nigdy nie zostało odnalezione.

Szydłowskie kalendarium