Król Zygmunt II August zapewnił Mikołajowi Zborowskiemu, piątemu synowi Marcina Zborowskiego, kasztelana krakowskiego, dożywocie na starostwie szydłowskim z obowiązkiem zdawania skarbowi królewskiemu rachunków z dochodów z tego starostwa po śmierci kasztelana. Marcin Zborowski użytkował starostwo dożywotnio od 1531 roku, zaś jego syn Mikołaj w latach 1564-1574 na zasadzie zarządu do wiernych rąk zwanym „panis filiorum” tj. chlebem synowskim.

Szydłowskie kalendarium