Czwarta wizyta króla Władysława Jagiełły w Szydłowie. Władca przyjechał tu z Nowego Korczyna. Kolejny pobyt króla kronikarze zanotowali tydzień później w Lublinie. Rok 1389 to czas kolejnych najazdów krzyżackich na ziemie polskie i wybuch ponownego konfliktu z księciem Witoldem, który dążył do zdobycia tronu litewskiego, sprzymierzając się z państwem zakonu krzyżackiego.

Szydłowskie kalendarium