Szósta odnotowana w annałach wizyta króla Kazimierza III Wielkiego w Szydłowie. Tu wystawił przywilej uwalniający kmieci we wsiach klasztoru świętokrzyskiego od powinności i ciężarów publicznych oraz jurysdykcji królewskich sądów. Cztery dni wcześniej władca był w Opatowie. Kolejna wzmianka dotyczy obecności króla w Niepołomicach 5 listopada.

Szydłowskie kalendarium