Piąta odnotowana w kronikach wizyta króla Kazimierza III Wielkiego w Szydłowie. Miesiąc wcześniej w Krakowie miała miejsce słynna uczta u Wierzynka, wieńcząca kongres europejskich monarchów i książąt. Od tamtego wydarzenia nie ma żadnych, odnotowanych w dokumentach wizyt królewskich w innych miejscowościach poza Szydłowem 25 X. W listopadzie tego roku znów notowany jest pobyt Kazimierza Wielkiego w stołecznym Krakowie.

Szydłowskie kalendarium