Rozporządzeniem Komisji Europejskiej Nr 975/2010, szydłowska śliwka została zarejestrowana w unijnym rejestrze Chronionych Oznaczeń Geograficznych. Wniosek o rejestrację śliwki wędzonej tradycyjną metodą na tzw. „laskach”, udowadniający wyjątkowość produktu i jego związek z Gminą Szydłów, liczył 20 stron. Złożyły go wspólnie trzy organizacje: Spółdzielnia Producentów Owoców „Dobrysad”, Stowarzyszenie Producentów Owoców w Szydłowie i Kółko Rolnicze w Szydłowie. Dwie pierwsze już nie istnieją, ale śliwka z Szydłowa smakuje wybornie jak dawniej.

Szydłowskie kalendarium