Siódma, ostatnia według kronik, wizyta króla Kazimierza III Wielkiego w Szydłowie. Dwa tygodnie wcześniej zanotowano pobyt władcy w Lanckoronie. Król Kazimierz uczynił z Szydłowa miasto warowne, otaczając je kamiennymi murami obronnymi ponad kilometrowej długości. Ufundował także kościół pw. św. Władysława, będącym wg legendy, jednym z kilku kościołów pokutnych za spowodowanie śmierci księdza Marcina Baryczki.

Szydłowskie kalendarium