Hinczka z Rogowa herbu Działosza, podskarbi królewski przebywał w Szydłowie, gdzie dał pieniądze na narzędzia woźnicom królewskim, którzy pod jego nadzorem wieźli rzeczy króla Władysława Jagiełły do Wielkopolski. Hinczka z Rogowa w 1400 r. został wysłany wspólnie z Janem Naszonem z Ostrowiec i Janem z Obichowa z poselstwem do Celije, do hrabiego Hermana II Cylejskiego, by w imieniu polskiego władcy prosić o rękę jego podopiecznej – hrabianki Anny.

Szydłowskie kalendarium