Pierwsza z dwóch wizyt króla Aleksandra Jagiellończyka w Szydłowie. Czwarty syn Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Habsburżanki urodził się w 1461 r. Od 1492 r. władał Wielkim Księstwem Litewskim. Na króla polskiego koronowany w grudniu 1501 r. Do Szydłowa przybył z zamku w Nowym Korczynie. Tu nocował, a następnego dnia, 7 czerwca udał się do Nowej Słupi i na Święty Krzyż.

Szydłowskie kalendarium