Od tego roku na zamku w Szydłowie będzie można wziąć udział w Zamkowych Warsztatach ze Średniowiecznym Klimatem. To seria zajęć praktycznych przeznaczonych zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, mająca na celu uatrakcyjnienie tradycyjnego zwiedzania Szydłowa. Obejmować będzie siedem zakresów tematycznych. Dziś szczegóły na temat lekcji muzealnych i warsztatów z królewskimi koronami.

Szydłów często gościł królewskich gości. Bywali tu: Władysław Łokietek, Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło, Władysław III Warneńczyk, Kazimierz Jagiellończyk, Aleksander Jagiellończyk, Stefan Batory, Zygmunt III Waza. Nieodłącznym atrybutem króla jest korona. W Muzeum Zamków Królewskich w Szydłowie znajduje się kilka królewskich postaci z koronami nawiązującymi do pierwowzorów. Można przyjrzeć się regaliom królewskim Kazimierza Wielkiego (korona, jabłko, berło), Władysława Jagiełły (korona) i Karola IV Luksemburskiego (korona).

To przyczynek do kolejnej oferty warsztatowej na Zamku w Szydłowie – lekcji muzealnej z królewskimi koronami. Uczestnicy dowiedzą się jak wyglądały korony królewskie, czym je ozdabiano, z jakich materiałów były wykonywane na przykładzie wiernych kopii regaliów w Muzeum Zamków Królewskich.

Po zdobyciu wiedzy o koronach, uczestnicy wezmą udział w warsztatach zdobienia koron. Najpierw będą mogli je pomalować  farbami według własnego pomysłu. Następnie ozdobią je kolorowymi cyrkoniami, innymi kamieniami i ozdobami. Każdy uczestnik zabiera wykonaną przez siebie koronę. Organizator zapewnia wszystkie potrzebne narzędzia i materiały do stworzenia korony od podstaw według własnego pomysłu.

Organizatorem warsztatów jest Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Szydłowie, ul. Targowa 3, 28-225 Szydłów. Zasady uczestnictwa w warsztatach są następujące:

  • Warsztaty przeznaczone są wyłącznie dla grup wycieczkowych zwiedzających Szydłów.
  • Grupy wiekowe bez ograniczeń, dzieci oraz dorośli.
  • Liczba uczestników grupy warsztatowej: od 20 do 45 osób.
  • Czas trwania około pół godziny.
  • Warsztaty odbywają się wyłącznie po wcześniejszej, telefonicznej rezerwacji.
  • Cena uczestnictwa w warsztatach: 20 zł od osoby.
  • Rezerwacje, zapytania pod numerem telefonu: 41 354 53 13.