Wejście do szydłowskiego zamku prowadziło przez bramę, która znajdowała się we wschodniej części muru oporowego – od strony miasta. Bryła budynku we współczesnym kształcie, z nadbudowanym piętrem, powstała u schyłku XVI wieku.

Przez budynek Bramy Zamkowej prowadzi przejście na teren dziedzińca zamkowego. Na wschodniej ścianie Bramy Zamkowej podziwiać można barokowy kartusz kamienny z polskim orłem, trzema koronami szwedzkimi i symbolami S III RPMDL, co jest skrótem od Sigismundus III tertius Rex Poloniae Magnus Dux Lithuaniae (Zygmunt III z woli Boga Król Polski, Wielki Książe Litewski). Kartusz ten datuje przebudowę pierwotnej bramy w murze kurtynowym do obecnej formy architektonicznej.

Budynek piętrowy, murowany z kamienia, posiada w izbach na parterze sklepienia kolebkowe z lunetami. Istniejący dawniej w przyziemiu przejazd przywrócono w 1963 r. W 2003 r. zamontowano dębowe wrota. W 2006 r. budynek został odnowiony i zaadaptowany na potrzeby turystyczne. Na piętrze znajdują się miejsca noclegowe, zaś w przyziemiu punkt informacji turystycznej.

Chcesz wiedzieć więcej? Obejrzyj filmy dotyczące Bramy Zamkowej: