Zabytki Szydłowa w skali makro

Odcinek 1: Średniowieczne miasto warowne (6 stycznia 2022 r.)

Odcinek 3: Królewskie korzenie (20 stycznia 2022 r.)

Odcinek 6: Śladami króla Jagiełły (10 lutego 2022 r.)

Odcinek 11: Wokół kościoła św. Władysława (17 marca 2022 r.)

Odcinek 12: Mury obronne (24 marca 2022 r.)

Odcinek 13: W kościele św. Władysława (31 marca 2022 r.)

Odcinek 14: Brama Krakowska (7 kwietnia 2022 r.)

Odcinek 21: W ruinach poza murami (26 maja 2022 r.)

Muzeum Zamków Królewskich

Odcinek 4: Zamek w Szydłowie: makiety (27 stycznia 2022 r.)

Odcinek 5: Zamek w Szydłowie: artefakty (3 lutego 2022 r.)

Odcinek 7: Władysław Jagiełło z córką Jadwigą (17 lutego 2022 r.)

Odcinek 9: Kazimierz Wielki i zamek wawelski (3 marca 2022 r.)

Odcinek 19: Ludwik Węgierski i Zawisza Czarny (12 maja 2022 r.)

Zabytki Szydłowa w skali mikro

Odcinek 8: Ogrzewanie Pałacu Królewskiego (24 lutego 2022 r.)

Odcinek 20: Wyposażenie kościoła św. Władysława (19 maja 2022 r.)

Wydarzenia

Odcinek 2: Orszak Trzech Króli w Szydłowie (13 stycznia 2022 r.)

Odcinek 10: Charytatywny Dzień Kobiet (10 marca 2022 r.)

Odcinek 15: Droga Krzyżowa w Szydłowie (14 kwietnia 2022 r.)

Odcinek 17: Kapituła Rycerstwa Polskiego (28 kwietnia 2022 r.)

Odcinek 18: 3 Maja i Dzień Strażaka (5 maja 2022 r.)

Eksploracje, badania, odkrycia

Odcinek 16: A jednak Łokietkowe (21 kwietnia 2022 r.)

O projekcie

Filmowe SzydLove to projekt dwóch pasjonatów Szydłowa: Tomasza Olszackiego i Piotra Walczaka przy wsparciu Urzędu Miasta i Gminy Szydłów. Zakłada realizację 52 filmów o Szydłowie w 2022 roku.