W tym odcinku Tomasz Olszacki opowie o fascynujących polichromiach w kościele Wszystkich Świętych. Ten średniowieczny „komiks” dla niepiśmiennych zwany jest „Biblią ubogich”, bo za pomocą obrazów opowiadał prostemu ludowi wydarzenia z Pisma Świętego. Malowidła zostały odkryte przypadkowo. Po pożarze świątyni w 1944 roku, odspoiły się wewnętrzne XIX-wieczne tynki, odsłaniając zagadkowe fragmenty malowideł. Polichromie były dość mocno zniszczone, głównie przez młotkowanie, które wykonano przed położeniem tynku. W latach 1965-1970 zdjęto resztę tynków w całości odsłaniając średniowieczne malowidła. Wieloletnie prace konserwatorskie wykonane zostały dopiero w XXI wieku przez pracowników Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, głównie przez dr Andrzeja Łojszczyka i dr Kingę Lubarską. Szczególnie zaangażowana w konserwację była dr Kinga Lubarska, która wiosną 2022 r. obroniła pracę doktorską pt. „Zagadnienia ikonograficzne, technologiczne i konserwatorskie ściennej polichromii Sądu Ostatecznego w kościele p.w. Wszystkich Świętych w Szydłowie – jako przyczynek do rozpoznania warsztatu gotyckich malowideł ściennych z XIV i XV wieku na terenach Małopolski”.