Na zamku w Szydłowie rozpoczął się kolejny sezon prac archeologicznych pod kierunkiem Tomasza Olszackiego. Badania prowadzone są po północnej stronie zamku w strefie tzw. międzymurza. Jest to teren pomiędzy Skarbczykiem i salą gimnastyczną, którą wzniesiono na fundamentach północnego domu zamkowego, którego geneza sięga prawdopodobnie czasów Władysława Łokietka. Z badań w poprzednich latach, a także z lustracji zamku spisanej w 1616 roku wynika, że musiał tu istnieć jeszcze jeden dom zamkowy. Obecne badania to szansa na uzupełnienie wiedzy o tym budynku oraz strefie międzymurza.