W dn. 9 września w kościele Wszystkich Świętych w Szydłowie miał miejsce piękny koncert lwowskiego chóru A cappella Leopolis.

W kameralnym wnętrzu kościółka zgromadziła się publiczność wrażliwa na muzykę i nie było osoby, która poziomem koncertu była zawiedziona, o czym świadczyły gromkie brawa po każdym zaśpiewanym utworze. Był to bowiem koncert wykonywany bez udziału żadnego instrumentu muzycznego, przez piętnaścioro chórzystów pod dyrekcją Ludmiły Kapustiny.

Chór A cappella Leopolis w kościele Wszystkich Świętych. Kilkanaście osób ubranych na czarno. Malowidła ścienne czerwonotłowe, krzyż, Chrystus na krzyżu, światła, nastrój.
Chór A cappella Leopolis w kościółku Wszystkich Świętych w Szydłowie. Pierwsza z prawej s. Hanna Szmigielska, szósty z prawej Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz, ósma z prawej Konsul generalna Francji Anne Schmidt-Riou, dziesiąta z prawej Ludmila Kapustina.

Grupa wokalna A cappella Leopolis ze Lwowa (Ukraina) specjalizuje się w barokowych utworach polifonicznych tradycji greko-katolickiej (uniackiej). W Szydłowie wystąpili w ramach Mid Europe Early Music Festival – III Świętokrzyskich Dni Muzyki Dawnej. Głównym organizatorem tego przedsięwzięcia jest s. Hanna Szmigielska ze Schola Cantorum Kielcensis. Współorganizatorem koncertu szydłowskiego była Gmina Szydłów i Miejsko-Gminne Centrum Kultury.

Wykonawcom dziękowali: Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz, Maria Stachuczy – Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury, s. Hanna Szmigielska, ks. Ryszard Piwowarczyk – Proboszcz Parafii pw. św. Władysława.

Honorowym gościem koncertu była Konsul generalna Francji Anne Schmidt-Riou.

Piotr Walczak