Miasto i Gmina Szydłów nagrodzone statuetką SUPER Wędrowiec Świętokrzyski za wybitne zasługi dla rozwoju turystyki w regionie.

W dn. 20 października 2022 r. w Centrum Geoedukacji w Kielcach po raz 24. odbyły się Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia Turystyki w 2022 r. Wręczono okolicznościowe nagrody Marszałka Województwa Świętokrzyskiego dla osób, organizacji, samorządów i przedsiębiorców wyróżniających się w turystyce.

Statuetki „Wędrowiec Świętokrzyski” trafiły do:
– w kategorii Przedsiębiorstwo turystyczne – Przedsiębiorstwo Turystyczne „Kajakiem.pl”
– w kategorii Osobowość turystyczna – Grzegorz Szymański
– w kategorii Atrakcja turystyczna – Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie
– w kategorii Gmina turystyczna – Miasto i Gmina Morawica
– w kategorii Organizacja Turystyczna – Stowarzyszenie Gmin „Geopark Świętokrzyski”
– Statuetka „SUPER Wędrowiec Świętokrzyski” – Miasto i Gmina Szydłów za wybitne zasługi dla rozwoju turystyki w regionie.

Od lewej: Prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego Marcin Piętak, Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Tomasz Jamka, Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz, Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej Marcin Różycki.
Od lewej: Prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego Marcin Piętak, Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Tomasz Jamka, Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz, Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej Marcin Różycki.

Statuetkę z rąk Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego Tomasza Jamki odebrał Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz. Wyróżnienia gratulowali także prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego Marcin Piętak i wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej Marcin Różycki.

W uzasadnieniu przyznania nagrody napisano m.in.: Ostatnie prace rewitalizacyjne Szydłowa wzbogaciły znacząco jego turystyczną ofertę. W 2019 r. odnowione zostały zabytki miasta, a w latach 2021/22 przebudowany parking turystyczny, wybudowany nowy budynek Centrum Informacji Turystycznej i stworzony park miejski. Miasto i Gmina Szydłów stara się poszerzać ofertę dla turystów oferując usługi informacji turystycznej, usługi wykwalifikowanych przewodników, sprzedaż pamiątek związanych z miasteczkiem oraz śliwkowymi lokalnymi smakami. Oferta Szydłowa obejmuje zwiedzanie średniowiecznego kompleksu obronnego wraz z zamkiem królewskim, nowoczesnego i multimedialnego Muzeum Zamków Królewskich. W obiektach tych turysta ma możliwość zapoznania się z architekturą i zagadnieniami związanymi z historią Polski. Organizowane są Turnieje Rycerskie. Ciekawą atrakcją jest oferta Nocnego Zwiedzania Szydłowa. Bardzo dobrym pomysłem jest także cykl filmów promujących miasteczko i jego zabytki „Odkrywaj Szydłów”. Cotygodniowe odcinki cieszące się dużą popularnością widzów sprawiają, że Szydłów jest coraz bardziej rozpoznawalny, co skutkuje powiększającą się liczbą turystów.

Piotr Walczak Andrzej Tuz Maria Stachuczy z Super Wędrowcem Świętokrzyskim
W gali wręczenia nagród razem z Burmistrzem Andrzejem Tuzem wzięły udział osoby na co dzień pracujące na turystyczną markę Szydłowa: Maria Stachuczy – Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie i Piotr Walczak odpowiedzialny w Urzędzie Miasta za promocję gminy.