Jedna z najstarszych wzmianek dotyczących Szydłowa świadczy o sporym znaczeniu miejscowości już w XIII wieku. W pierwszy dzień Nowego Roku 1255 w Szydłowie przebywał książę Bolesław V Wstydliwy wraz z dworem. Obecny był tam również biskup włocławski Wolimir. Obecność tych znaczących postaci w jednym miejscu zaowocowała wystawieniem książęcego dokumentu nadającego wieś Myślenice katedrze włocławskiej.

Szydłowskie kalendarium