Król Kazimierz IV Jagiellończyk potwierdził podział dóbr dziedzicznych Kurozwęki oraz dzierżawnych: Szydłów z przynależnościami, przeprowadzony między braćmi Piotrem i Mikołajem z Kurozwęk. Oryginalny dokument sporządzony został w Krakowie. Pergamin 54×31 cm zachował się do dzisiaj razem z biało-czerwoną, jedwabną nicią po pieczęci królewskiej. Rękopis przechowywany jest w Bibliotece Książąt Czartoryskich.

Szydłowskie kalendarium