Druga wizyta króla Aleksandra Jagiellończyka w grodzie nad Ciekącą. Do Szydłowa monarcha przybył z Nowej Słupi. Następny jego pobyt, 19 czerwca, zanotowano w Nowym Korczynie. Królem polskim był tylko pięć lat (1501-1506) – najkrócej z dynastii Jagiellonów. Pochowany w katedrze wileńskiej. Jego grób sensacyjnie odkryto w 1931 r. po wielkiej powodzi Wilna i osunięciu się części posadzki w katedrze.

Szydłowskie kalendarium