Trzecia, ostatnia wizyta króla Kazimierza IV Jagiellończyka w Szydłowie. Władca, przed przybyciem do Szydłowa, aż dwa i pół miesiąca przebywał na zamku w Nowym Korczynie. Po krótkim pobycie w Szydłowie, król odwiedził klasztor Świętego Krzyża na Łysej Górze. Następnie udał się na Litwę, gdzie przebywał przez zimę, wiosnę i lato następnego roku, rezydując najczęściej w Trokach, Wilnie oraz Grodnie.

Szydłowskie kalendarium