Trzecia wizyta Kazimierza III Wielkiego w Szydłowie. Zarówno przed, jak i po wizycie w grodzie nad Ciekącą, kronikarze odnotowali pobyty króla w stołecznym Krakowie. Być może odwiedziny Szydłowa miały jakiś związek z decyzją o ufortyfikowaniu miasta i budową kościoła pw. św. Władysława. Ostatni król polski z dynastii Piastów wizytował Szydłów co najmniej siedmiokrotnie.

Szydłowskie kalendarium