Czternasta wizyta króla Władysława Jagiełły w Szydłowie. Władca podróżował na Litwę, gdzie przebywał około dwóch miesięcy. W czerwcu tego roku Jagiełło wydał tzw. przywilej czerwiński. Gwarantował szlachcie nietykalność majątkową bez wyroku sądowego. Przewidywał również zakaz łączenia urzędów starosty i sędziego na tym samym obszarze oraz oparcie wyroków sądowych na prawie pisanym. Potwierdził też dawniejsze szlacheckie przywileje, w tym koszycki z 1374 roku.

Szydłowskie kalendarium