Fot. Piotr Walczak

Obok cmentarza parafialnego w Szydłowie, poza murami miejskimi, znajdują się ruiny dawnego kościoła pod wezwaniem „Ducha Świętego”, oraz szpitala dla ubogich i starców. To wyjątkowy w województwie świętokrzyskim zachowany obiekt, gdzie przed wiekami zapewniano opiekę ludziom chorym i ubogim. Pierwowzór szpitala, choć dziś porównalibyśmy go raczej do przytułku, pełnił ważną funkcję społeczną.

Ten zespół architektoniczny został po raz pierwszy wzmiankowany w 1529 r., jako budowla drewniana. Badania archeologiczne przeprowadzone w latach 2017-2018 przez Tomasza Olszackiego przyniosły odpowiedzi na szereg pytań związanych z obecnie istniejącym obiektem murowanym. Jako pierwszy, w latach 1630-1635 powstał murowany kościół jednonawowy z zakrystią. W latach 1658-1663, kościół nieco powiększono, wprowadzając chór muzyczny do rozbudowanej przestrzeni i dobudowując dwa skrzydła szpitalne.

Szpital funkcjonował do XVIII w. Wzmiankowano, że przebywali w nim pensjonariusze w ilości od kilku do kilkunastu osób. Lustracja z 1789 r. wspomina o kościele już bez dachu, który uległ zniszczeniu przez „ogień piorunowy”. Budynek ten, jeszcze po II wojnie światowej, służył jako schronienie dla bezdomnych.

Zwiedzanie obiektu wymaga zakupienia biletu.

Więcej na temat ruin na filmie:
Filmowe SzydLove 21: W ruinach poza murami