Dziewiąta wizyta króla Władysława Jagiełły w Szydłowie. Władca podróżował na Litwę. Był to okres narastającego konfliktu pomiędzy państwem zakonu krzyżackiego a Polską i Litwą. Wiosną 1409 r. na Żmudzi wybuchło powstanie antykrzyżackie. W odwecie Krzyżacy przejęli polskie statki ze zbożem dla Litwy, na co zareagował książę Witold, wysyłając wojska na Żmudź. Sprowokowany Zakon ogłosił wypowiedzenie wojny, która trwała do lutego 1411 roku.

Szydłowskie kalendarium