Szesnasty, przedostatni pobyt króla Władysława Jagiełły w Szydłowie. Na początku tego roku w Łucku odbył się zjazd monarchów europejskich, którzy obradowali nad obroną przed Imperium Osmańskim. Zdominowała go jednak inna kwestia. Król niemiecki i węgierski, Zygmunt Luksemburski, chcąc rozbić unię polsko-litewską, zaproponował koronację księcia Witolda. Jagiełło poparł ten pomysł, ale do koronacji nigdy nie doszło. Książę Witold zmarł w 1430 roku.

Szydłowskie kalendarium