Lokalna Organizacja Turystyczna „Czym chata bogata” zaprasza przedstawicieli branży turystycznej i wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie „Obsługa klienta z niepełnosprawnością w PIT/CIT”. Szkolenie odbędzie się 9 listopada 2023 r. w Szydłowie.

Data: 9 listopada 2023 r. (czwartek) w godz. 10:00 – 14:00

Miejsce: Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Szydłowie, ul. Targowa 3, 28-225 Szydłów

Prowadzący: Justyna Cuże – prowadząca szkolenia dla osób i instytucji związanych ze środowiskiem osób z niepełnosprawnością

Zapisy: tel. 41 354 53 13, e-mail: lot@czymchatabogata.org

Program szkolenia:
10:00 – 11:00 Wprowadzenie
Niepełnosprawność w odbiorze społecznym
Definiowanie niepełnosprawności – stereotypy, przekonania, realia
Trudności i bariery występujące w życiu codziennym
11:00 – 12:00 Podstawy prawne, które obligują podmioty publiczne do zwiększania dostępności
Obsługa turysty – klienta z widoczną niepełnosprawnością
12:00 – 12:15 Przerwa
12:15 – 13:30 Obsługa turysty – klienta niesłyszącego/słabosłyszącego
Obsługa turysty – klienta niewidomego/niedowidzącego
Obsługa turysty – klienta z innymi niepełnosprawnościami
13:30 – 14:00 Pytania od uczestników
Podsumowanie

Zadanie publiczne pn. „Marka Szydłowa motorem turystycznym regionu” dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z zawartą umową nr 2023/0081/2306/UDOT/DT/BP z dnia 27 czerwca 2023 r.

LOT „Czym chata bogata” zaprasza także na kolejne szkolenia:

  • 16 listopada 2023 / Staszów / Marketing i promocja w turystyce
  • 23 listopada 2023 / Staszów / Zarządzanie produktem turystycznym
  • 30 listopada 2023 / Bogoria / Budowa produktów turystycznych w oparciu o najnowsze trendy i technologie