Druga wizyta Kazimierza Jagiellończyka w Szydłowie. Król wyruszył między 16 a 20 lipca z Krakowa przez Wieliczkę, Bochnię, Koszyce, Nowy Korczyn i ze Stopnicy przybył do grodu nad Ciekącą. Tu, w wigilię świętego Jakuba Apostoła, wydał przywilej dla mieszczan szydłowskich, co ciekawe, z błędną datą roczną (1401 zamiast 1451). Następnie władca udał się do Sandomierza podróżując przez klasztor na Świętym Krzyżu i Opatów.

Szydłowskie kalendarium